1

Haberler

Furfural kimyasal bileşik

Furfural (C4H3O-CHO), furan ailesinin en iyi bilinen üyesi ve teknik açıdan önemli diğer furanların kaynağı olan 2-furaldehit olarak da adlandırılır. Havaya maruz kaldığında koyulaşan renksiz bir sıvıdır (kaynama noktası 161.7 ° C; özgül ağırlık 1.1598). Suda 20 ° C'de yüzde 8,3 oranında çözünür ve alkol ve eterle tamamen karışabilir.

22

 Yaklaşık 100 yıllık bir süreç, laboratuarda furfuralın keşfedilmesinden 1922'deki ilk ticari üretime kadar geçen süreyi işaret ediyordu. Sonraki endüstriyel gelişme, tarımsal kalıntıların endüstriyel kullanımının mükemmel bir örneğini sunuyor. Mısır koçanları, yulaf kabukları, pamuk tohumu kabukları, pirinç kabukları ve küspe, yıllık olarak yenilenmesi sürekli bir tedarik sağlayan ana hammadde kaynaklarıdır. Üretim sürecinde, çok sayıda hammadde ve seyreltik sülfürik asit, büyük döner sindiricilerde basınç altında buharda pişirilir. Oluşan furfural buharla sürekli olarak çıkarılır ve damıtma yoluyla konsantre edilir; damıtma ürünü yoğuşmada iki katmana ayrılır. Islak furfural içeren alt tabaka, minimum yüzde 99 saflıkta furfural elde etmek için vakumlu damıtma ile kurutulur.

Furfural, yağlama yağlarının ve reçinenin rafine edilmesi ve dizel yakıt ve katalitik kraker geri dönüşüm stoklarının özelliklerini iyileştirmek için seçici bir çözücü olarak kullanılır. Reçine bağlı aşındırıcı taşların imalatında ve sentetik kauçuk üretimi için gerekli olan bütadienin saflaştırılmasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Naylon üretimi, furfuralın önemli bir kaynağı olduğu heksametilendiamin gerektirir. Fenol ile yoğunlaştırma, çeşitli kullanımlar için furfural-fenolik reçineler sağlar.

Furfural ve hidrojen buharları yüksek sıcaklıkta bir bakır katalizör üzerinden geçirildiğinde furfuril alkol oluşur. Bu önemli türev, plastik endüstrisinde korozyona dayanıklı çimentoların ve döküm kalıplı ürünlerin üretiminde kullanılmaktadır. Furfuril alkolün bir nikel katalizör üzerinde benzer hidrojenasyonu, çeşitli esterler ve dihidropiran türetilen tetrahidrofurfuril alkolü verir.

 Furfural, bir aldehit olarak reaksiyonunda benzaldehite güçlü bir benzerlik gösterir. Bu nedenle, güçlü sulu alkalide Cannizzaro reaksiyonuna girer; furoin'e dimerize, C4H3OCO-CHOH-C4H3O, potasyum siyanürün etkisi altında; hidrofuramide dönüştürülür, (C4H3O-CH)3N2, amonyak etkisiyle. Bununla birlikte, furfural, benzaldehitten, otoksidasyonun bir örnek olarak hizmet edeceği çeşitli şekillerde belirgin şekilde farklılık gösterir. Oda sıcaklığında havaya maruz kaldığında, furfural bozulur ve formik asit ve formilakrilik aside bölünür. Furoik asit, bakterisit ve koruyucu olarak faydalı beyaz kristalli bir katıdır. Esterleri, parfüm ve tatlandırıcılarda bileşen olarak kullanılan hoş kokulu sıvılardır.


Gönderme zamanı: Ağustos-15-2020